Wist u dat…


.. er in 2030 in Nederland naar alle waarschijnlijkheid al 320 000 mensen met dementie zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie de laatste jaren in een prettige omgeving kunnen wonen, die aangepast is aan hun behoeften en mogelijkheden. Dat gaan wij onderzoeken tijdens ons ontwerpend onderzoek Ruimte voor Vergetelheid.

ONTWERPEND ONDERZOEK


De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de leefomgeving van patiƫnten en bewoners in de zorg. Met het ontwerpend onderzoek Ruimte voor Vergetelheid willen wij een brug bouwen tussen de medische en zorgkennis enerzijds en de ontwerp- en adviespraktijk anderzijds.

Kennisbank

De doelstelling van het ontwerpend onderzoek is het inrichten van een kennisbank, op papier en digitaal, gericht op de ontwerppraktijk, om op deze manier de beschikbare kennis, ervaring en ontwikkelingen breed toegankelijk te maken. Voor woonzorgprojecten nu en in de toekomst, voor ontwerpers en opdrachtgevers.

SAMENWERKING

 


Het ontwerpend onderzoek Ruimte voor Vergetelheid’ wordt gesteund door verschillende organisaties en deskundigen. Soms in een vast samenwerkingsverband, soms op incidentele basis. Gezamenlijk vormen zij de klankbordgroep die het onderzoek verder brengt en een draagvlak vormt voor de verspreiding van de opgedane kennis.

Samenwerking
De initiatiefnemers van het ontwerpend onderzoek komen uit de ontwerppraktijk. Anja Dirks en Marielle Wetzels zijn beiden werkzaam als zelfstandig architect voor diverse ontwerp- en adviesopdrachten in de interieurarchitectuur. In het ontwerpend onderzoek Ruimte voor Vergetelheid bundelen zij hun krachten, ervaring en kennis.

Lees meer